روی پیشخوان روی پیشخوان

برگزیده برگزیده

اجتماعی اجتماعی

گوناگون گوناگون

ورزشی ورزشی

فرهنگی فرهنگی

صدای افق صدای افق

سیاست - اندیشه سیاست - اندیشه

اقتصادی اقتصادی

سرمقاله سرمقاله

دو دیدگاه درباره کشف تاریخ بافق و توسعه قاضی میرجعفر
دو دیدگاه درباره کشف تاریخ بافق و توسعه قاضی میرجعفر
« تا طرح جامع قاضی میرحعفر تکمیل و آماده شود ما حق نداریم هیچگونه کار آبادانی انجام بدهیم طرح جامع باید داشته باشیم و......
عزم ملی برای خروج از بن بست ها
عزم ملی برای خروج از بن بست ها
هفته پیش؛ مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: « در حال حاضر شایع ترین ماده مصرفی در این خطه ........
وزیری که قدم رنجه نکرد!
وزیری که قدم رنجه نکرد!
چهارشنبه پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد یزد شد؛ جهت برنامه هایی؛ مانند افتتاح ساختمان اورژانس اجتماعی تفت، مرکز توانبخشی...........
وزیری که قدم رنجه نکرد!
وزیری که قدم رنجه نکرد!
چهارشنبه پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد یزد شد؛ جهت برنامه هایی؛ مانند افتتاح ساختمان اورژانس اجتماعی تفت، مرکز توانبخشی...........
پاتوق های زیبا با تزییناتی چند صد میلیونی
پاتوق های زیبا با تزییناتی چند صد میلیونی
در روزهای اخیر درباره عدم مصرف سیگار و دخانیات و مضرات آن از سوی شخصیت ها و مقامات بهداشتی جهان و ایران سخنرانی و بیانیه...........

کلبه خوشبختی کلبه خوشبختی

حوادث حوادث

فیلم هفته فیلم هفته***شماره720***
یکشنبه 15آذر 1394- 24 صفر 1437 -6 دسامبر 2015-

تصاویر هفته تصاویر هفته


آب و هوا

مترجم مترجم

پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال