روی پیشخوان روی پیشخوان

برگزیده برگزیده

اجتماعی اجتماعی

گوناگون گوناگون

ورزشی ورزشی

فرهنگی فرهنگی

صدای افق صدای افق

سیاست - اندیشه سیاست - اندیشه

اقتصادی اقتصادی

سرمقاله سرمقاله

اندکی تغییر موضع
«استفان کاوی» نویسنده کتاب بسیار مشهور «هفت عادت مردمان موثر» داستانی جالب نقل می‌کند: دو کشتی جنگی ماموریت یافته بودند............
خانه تکانی شهرداری
شهرداری بافق این روزها وظیفه سنگینی بر عهده دارد! «خانه تکانی».......
راه پر افتخار خود
راهپيمايى بيست‌ و دوم بهمن مظهر اقتدار ملى است؛ نشان‌دهنده‌ى عزم عمومى ملت ايران است؛ مظهر همان چيزى است كه هر دشمنى را در هر حد و اندازه‌يى..........
بازگشت به خود
به سی و هشتمین طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی در ماه ۱۳۵۷ نزدیک می شویم. ملت قهرمان ایران اسلامی با شعوری والا حکومت دست پرورده قدرتهای بزرگ.................
محاق روابط عمومی ها
روابط عمومي ها براي رسیدن به موفقيت سازماني، بدون برنامه نباید باشند؛ بلکه هدفمند و منظم در راستاي تحقق وظایف سازمان،..............

کلبه خوشبختی کلبه خوشبختی

حوادث حوادث

فیلم هفته فیلم هفته***شماره720***
یکشنبه 15آذر 1394- 24 صفر 1437 -6 دسامبر 2015-

تصاویر هفته تصاویر هفته


آب و هوا

مترجم مترجم

پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال