اجتماعی اجتماعی

ورزشی ورزشی

صدای افق صدای افق

سیاست - اندیشه سیاست - اندیشه

اقتصاد،صنعت و معدن اقتصاد،صنعت و معدن

سرمقاله سرمقاله

نیروی صبر و بردباری

امروزه از چپ و راست و از طریق رسانه‌های مختلف می‌شنویم که دولت تدبیر و امید از مردم می‌خواهد تا آنهایی که واقعاً نیازی به یارانه مرحله دوم ندارند، انصراف خود را اعلام نمایند...

پاسداشت از دستاوردها

مقام معظم رهبری در بیانات خود در آغاز سال 1393 به مسایل مهمی درباره اقتصاد، فرهنگ، توان و همت داخلی در برخورد با مسایل جهانی اشاره کردند. ایشان از ملت و دولت خواستند تا خود را در برابر هجمه های ...

تصاویر هفته - بازدید مسافران نوروزی از بافق تصاویر هفته - بازدید مسافران نوروزی از بافق


هنر بافتنی افق هنر بافتنی افق

در این شماره قصد داریم چند نمونه دستگیره آشپزخانه آموزش دهیم.
ابتدا نخ قلاب بافی و قلاب مناسب را آماده کنید. این دستگیره‌ها با طرح میوه هستند. برای بافت، باید از چند رنگ استفاده کنید.
ابتدا به تعداد خانه‌های نشان داده شده در شکل، زنجیره بزنید(سعی کنید زنجیره‌ها را سفت نبافید). وقتی بافت زنجیره‌ها تمام شد، یک ردیف پایه کوتاه روی این زنجیره‌ها ببافید. حال مطابق شکل، شروع به بافتن کنید و هر جا لازم شد رنگ نخ را عوض کنید. هنگامی که بافت شما به اتمام رسید، دور تا دور بافت مربعی شکل خود را یک ردیف  پایه‌کوتاه بزنید؛ می‌توانید بعد از این ردیف، یک ردیف کنگره بزنید و یا طبق سلیقه خود، آنرا تزیین کنید.

***شماره 636***
سال شانزدهم- یکشنبه 24 فروردین 1393- 13 جمادی‌الثانی 1435- 13 آوریل 2014 شماره 635 (8 صفحه)

تصاویر برگزیده تصاویر برگزیده


پرسش از شما پاسخ از مسئولين پرسش از شما پاسخ از مسئولين

موضوع آزاد


نام شما
نام خانوادگی
این فیلد اجباری است.
ایمیل
سوال

آب و هوا

مترجم مترجم